Sứ mệnh, mục đích hoạt động
Sứ mệnh:
S-Cafe không ngừng nỗ lực để trở thành một tổ chức trợ giúp, bảo vệ nhân sự và đồng hành cùng ban lãnh đạo kiến tạo môi trường văn hoá nhân sự thân thiện, kết nối, phát triển. S-cafe tin tưởng việc tạo ra giá trị thiết thực cho những người làm việc và đồng hành cùng doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết để mang lại sự phát triển và sự tồn tại bền vững cho doanh nghiệp. Do đó, sứ mệnh này là kim chỉ nam trong mọi hành động của S-cafe.
Mục đích hoạt động:
- Đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty kiến tạo môi trường văn hóa nhân sự thân thiện, kết nối, phát triển. - Kết nối, nhận diện, lắng nghe, tư vấn và đồng hành cùng nhân sự giải quyết các vấn đề khó khăn, hỗ trợ đưa ra giải pháp, lời khuyên để giúp người lao động vượt qua khó - khăn và khám phá tiềm năng bản thân.
- Cầu nối giữa nhân viên và ban lãnh đạo, thúc đẩy sự giao tiếp, thảo luận, tương tác để đảm bảo người lao động được lắng nghe, thể hiện ý kiến, phản hồi và đề xuất để cải thiện môi trường làm việc và các quy trình trong Công ty. - Đồng hành cùng mỗi người lao động trong việc phát triển kỹ năng, cung cấp cơ hội học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Câu lạc bộ Scafe
- Cung cấp kênh nhận thông tin chính thức để tiếp nhận ý kiến, đề xuất, góp ý từ nhân sự, đảm bảo rằng tất cả ý kiến, đề xuất và góp ý từ nhân sự đều được tiếp nhận và xử lý một cách nghiêm túc và công bằng. - Bảo đảm tính bảo mật về danh tính, thông tin cá nhân của người gửi ý kiến. Tạo môi trường an toàn và đáng tin cậy để nhân sự tự do thể hiện ý kiến, góp ý. - Tiếp nhận và nhận diện các vấn đề từ nhân sự và phát triển phương án xử lý dựa trên việc nhận diện vấn đề, tham vấn với Ban lãnh đạo để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp. - Tư vấn, hỗ trợ và đồng hành cùng nhân sự trong quá trình xử lý cho đến khi giải quyết được vấn đề, giúp nhân sự vượt qua khó khăn và đạt được kết quả tốt nhất. - Theo dõi quá trình xử lý vấn đề và thực hiện đánh giá liên tục. Báo cáo kết quả cuối cùng của quá trình xử lý vấn đề tới Ban lãnh đạo của công ty.