Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân
I. Thông báo Bảo mật và Riêng tư Dữ liệu
Thông báo Bảo mật và Riêng tư Dữ liệu này (sau đây gọi là “Thông báo”) được thực hiện bởi Câu lạc bộ Scafe (sau đây gọi là "Scafe" hoặc "Câu lạc bộ"), Thông báo mô tả các hoạt động của Scafe liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng truy cập website.
II. Phạm vi của Thông báo này
Thông báo này điều chỉnh cách thức mà Scafe thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng sử dụng hoặc tương tác với trang tin điện tử của Scafe và/hoặc người có liên quan của Khách hàng theo các mối quan hệ do luật yêu cầu phải thu thập; Câu lạc bộ khuyến khích Quý Người dùng đọc kỹ thông báo này và thường xuyên kiểm tra trang tin điện tử để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà Câu lạc bộ có thể thực hiện theo các điều khoản của Thông báo.
III. Các loại dữ liệu cá nhân mà Câu lạc bộ thu thập
Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập bởi Scafe được liệt kê dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc vào tương tác của Quý khách với Scafe. 1. Dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân (bao gồm cả hình ảnh, thông tin có được từ các hệ thống camera an ninh); Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); 2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
IV. Cách thức thu thập thông tin cá nhân và phương pháp thu thập
Scafe có thể thu thập dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau: 1. Trực tiếp từ quý khách - Từ các Trang tin điện tử của Câu lạc bộ: Scafe có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi quý khách truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của Scafe hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang tin điện tử. Khi quý khách truy cập Trang tin điện tử, Câu lạc bộ thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của quý khách(chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác), tất cả hoặc một số thông tin này có thể cấu thành dữ liệu cá nhân. - Từ các trao đổi, liên lạc với quý khách: Scafe có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi quý khách liên hệ với Scafe(gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát quý khách của Câu lạc bộ. - Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động. Scafe có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác. Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba. Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử. Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị. - Các phương tiện khác: Scafe có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi quý khách tương tác với Scafe thông qua bất kỳ phương tiện nào khác 2. Scafe có thể nhận dữ liệu cá nhân về quý khách từ các bên thứ ba khác Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu cá nhân như vậy, Scafe sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba có liên quan đã có sự đồng ý của quý khách đối với: (i) việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba cho Scafe; và (ii) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của Scafe trong Thông báo này. Nếu quý khách không đồng ý, vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân của quý khách cho bên thứ ba.
V. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng liên quan đến dữ liệu cá nhân mà Scafe thu thập
Quý khách có quyền cung cấp; truy cập; chỉnh sửa; xóa thông tin cá nhân; rút lại sự đồng ý về việc để Scafe thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân; hạn chế hoặc phản đối việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Quý khách có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu của Scafe để thuận tiện trong việc chăm sóc, hỗ trợ Quý khách.
Quý khách có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
VI. Phương tiện, công cụ để Quý khách chỉnh sửa thông tin cá nhân
Quý khách có thể liên hệ số điện thoại +84392638756 hoặc thông qua Email [email protected] hoặc thông qua hình thức phù hợp khác.
VII. Cam kết khác về thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do Quý khách cung cấp
Scafe sẽ bảo vệ thông tin cá nhân do Quý khách cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ đầy đủ theo Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản khác xác lập với Quý khách. Scafe thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do Quý khách cung cấp với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp, trong phạm vi các mục đích được nêu tại Quy chế bảo vệ xử lý dữ liệu cá nhân này và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, Scafe và các bên liên quan sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết và trong khả năng phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách. Tuy nhiên, Quý khách hiểu và công nhận rằng không có hệ thống kỹ thuật hay biện pháp an ninh, bảo mật nào là an toàn tuyệt đối và giao dịch trực tuyến, không gian mạng cùng các hình thức thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách luôn tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn, việc thông tin bị rò rỉ, phát tán do hệ thống kỹ thuật, hệ thống an ninh bị tấn công. Nếu Scafe và các bên liên quan đã áp dụng hết mọi biện pháp trong khả năng thì Scafe và các bên liên quan không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Quý khách và bên liên quan của Quý khách (nếu có).
VIII. Điều khoản thi hành
- Quy chế này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..../.../2023 - Các nội dung không được đề cập tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. - Trường hợp phát sinh tranh chấp (nếu có) các bên ưu tiên giải quyết tranh chấp thông qua việc thương lượng, trường hợp thương lượng bất thành thì có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.