Kỹ năng xử lí khi khách hàng từ chối

Kỹ năng xử lí khi khách hàng từ chối

Nên làm gì khi khách hàng nói không với sản phẩm? Khách hàng từ chối, trường hợp mà không một nhân viên sale nào muốn phải đối mặt khi làm việc. Nhưng trong thực tế, tỉ lệ bị từ chối của các giao dịch đôi khi còn cao hơn cả tỉ lệ thành công. Rất nhiều doanh nghiệp...