Xác định nhu cầu của khách hàng

Xác định nhu cầu của khách hàng

Nhu cầu của khách hàng là sự thiếu hụt của họ về một số hài lòng cơ bản, là khoảng cách giữa cái khách hàng có và cái khách hàng muốn có. Nhu cầu xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý của con người Với cách hiểu như vậy, nhu cầu của mỗi khách hàng có đặc tính riêng. Hơn...