Các bước tiếp cận khách hàng doanh nghiệp

Các bước tiếp cận khách hàng doanh nghiệp

Thời gian tiếp cận khách hàng doanh nghiệp thường lâu dài, liên tục và thường xuyên. Nên những nhân viên nào có tâm lý nóng vội thường không thể tạo dựng được mối quan hệ này. Nắm vững các bước sau để có thể tiếp cận được với khách hàng doanh nghiệp một cách đơn giản...