Về Sconnect

SCONNECT là doanh nghiệp top đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực MMO (Make Money Online). Chúng tôi đang có thế mạnh sản xuất các video, phim hoạt hình về chủ đề giáo dục, giải trí tại các nền tảng YouTube, Facebook, Tiktok trên thị trường quốc tế. SCONNECT khởi đầu là một đơn vị sản xuất nội dung nhỏ trên YouTube, chưa có vốn, chưa có kinh nghiệm; các sản phẩm của chúng tôi chủ yếu khai thác nội dung trên Youtube. Qua thời gian, các Sconnecter luôn thể hiện sự kiên trì, nỗ lực học hỏi, phát triển, làm việc có hệ thống và không ngừng cải tiến chất lượng nội dung, cùng sự đột phá về tư duy – dám nghĩ lớn làm lớn, sáng tạo, cầu tiến để chinh phục những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng của những thị trường tiêu chuẩn cao và mở rộng ra toàn thế giới.

Văn hóa Sconnect

#

Sứ mệnh và cam kết Sứ mệnh

KẾT NỐI TẠO GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.
Cam kết của chúng tôi:
1. Với Khách hàng: Lấy năng lực cải tiến sáng tạo cao để cung ứng nhanh nhất các sản phẩm chất lượng tốt mang tính giải trí và nhân văn; lấy hệ sinh thái mạnh, có tính kết nối và mở rộng cao để thoả mãn nhiều hơn nhu cầu khách hàng là hai điểm nổi bật của chúng tôi trên toàn thế giới.
2. Với Cộng đồng: Lấy tri thức của doanh nghiệp được đúc kết qua trải nghiệm thành công để tham gia hoạt động đào tạo hỗ trợ; lấy năng lực tài chính bền vững để góp phần xử lý các khó khăn cộng đồng.
3. Với Đối tác: Lấy mô hình là đơn vị thành công top đầu trong lĩnh vực MMO tại Việt Nam để kết nối, hợp tác, chuyển giao, nhằm nhân bản tạo giá trị nhiều hơn trong hợp tác.
4. Với Nội bộ: Lấy nhân sự là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp để hoạch định các chính sách đãi ngộ toàn diện và để vận hành hệ thống đào tạo, bồi dưỡng thúc đẩy nhanh lộ trình thăng tiến.

#

Tầm nhìn

Xây dựng Doanh nghiệp tiến bộ, tích cực, hiệu quả nhưng có thể nhân bản chuyển giao được

1. Mục tiêu 05 năm
2014 – 2019:
Hoàn thiện bước đầu về mô hình Doanh nghiệp Sconnect

2. Mục tiêu 10 năm
2020 – 2030:
Hoàn thiện hệ thống công ty đối tác nhân bản.

#

05 Giá trị cốt lõi

1. Nhân sự: là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, và mỗi nhân sự lại là đặc trưng đại diện lại cho chính Sconnect.

2. Chính trực: tạo nên một doanh nghiệp Sconnect vững mạnh từ bên trong.

3. Tôn trọng: tạo ra sức mạnh to lớn của tập thể Sconnect nhiều màu sắc.

4. Kết nối: là nguyên tắc hành xử của mỗi một nhân sự và cũng là nguyên tắc của toàn tổ chức.

5. Phát triển: là điểm đích cuối cùng quy định mức độ hiệu quả của mỗi cá nhân và của toàn bộ tổ chức

#

06 Giá trị văn hóa

1. Xác lập mục tiêu: xác lập được mục tiêu gắn kết giữa mục tiêu phát triển cá nhân với mục tiêu của doanh nghiệp

2. Tính kỷ luật cao: xây dựng tính kỷ luật cao đảm bảo cho việc hoàn thành mục tiêu phát triển đã đặt ra.

3. Sự chính trực: không có sự mâu thuẫn quá lớn về suy nghĩ, lời nói và hành động tạo nên sự nhất quán.

4. Sự tôn trọng: tôn trọng vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tôn trọng tổ chức; tạo sự bình đẳng nhất quán trong hệ thống bằng các chính sách chế độ.

5. Sự kiết nối: tạo dựng kết nối chặt chẽ cá nhân, tổ chức, toàn bộ hệ thống là nguồn lực to lớn tại Sconnect.

6. Sự phát triển: luôn hướng tới sự phát triển, luôn kích thích đào tạo, tự đào tạo, cải tiến sáng tạo.

Ban lãnh đạo SConnect

#

Vũ Trung Đức

Quyền trưởng bộ phận

Âm nhạc

#

Lò Quế Hằng

Trưởng bộ phận

Nội dung tổng hợp

#

Nguyễn Đắc Tuyên

Trưởng bộ phận

Handmade

#

Trịnh Thị Tuyết

Trưởng bộ phận

Facebook

#

Phan Thị Thanh Huyền

Giám đốc Ban

Kế toán

#

Nguyễn Thị Phượng

Giám đốc Ban

Hành chính Nhân sự

#

Trần Thị Diệu Ly

Giám đốc BU

2D

#

Nguyễn Ánh Tùng

Giám đốc BU

Stopmotion

#

Tống Mỹ Linh

Giám đốc BU

Kinh Doanh

#

Tạ Mạnh Hoàng

Giám đốc điều hành