Chính sách quyền riêng tư

 1. Chính sách bảo mật thông tin 

Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang Web của Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam (Đường Link truy cập: https://sconnect.com.vn/ ) tại Việt Nam có thu thập những Dữ liệu cá nhân nhất định.

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam (“Công ty” hoặc “Chúng tôi”) là Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang Web.

Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư này một cách cẩn thận vì nó chứa những thông tin quan trọng để giúp bạn hiểu các thông lệ của Chúng tôi về bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho Chúng tôi hoặc Chúng tôi thu thập theo cách khác trong bối cảnh của Trang web (“Dữ liệu cá nhân”).

 1. Dữ liệu cá nhân nào Chúng tôi thu thập và cách Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể sử dụng phần lớn Trang web của Chúng tôi mà không cần phải cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào cho Chúng tôi. Đối với một số dịch vụ hoặc hoạt động nhất định, Chúng tôi sẽ cần bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Chúng tôi để có thể cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu hoặc để bạn tham gia vào các hoạt động. Nếu Thông tin được yêu cầu trên Trang web được đánh dấu hoa thị là bắt buộc. Nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu, Chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn hoặc bạn không thể tham gia các hoạt động.

Các Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi có thể là: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Lời nhắn.

Nếu bạn truy cập vào trang Web của Chúng tôi để ứng tuyển vào vị trí mà Chúng tôi đang tuyển dụng thì ngoài các thông tin Dữ liệu cá nhân, Bạn cần cung cấp thêm thông tin về Curriculum Vitae (CV/thư) ứng tuyển.

Nếu bạn truy cập Trang web của Chúng tôi và có câu hỏi hoặc nhận xét khác, bạn có thể gửi thông tin theo mẫu liên hệ của Chúng tôi. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ email, số điện thoại và thông tin rõ ràng về yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này để trả lời câu hỏi của bạn/hoặc liên hệ để trả lời câu hỏi của bạn.

Ngoài thông tin bạn được yêu cầu cung cấp cho Chúng tôi để tham gia vào các hoạt động / chiến dịch, Chúng tôi có thể sẽ thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập Trang web của Chúng tôi như: Thông tin thiết bị (Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành), số lần nhấp và số lượt xem.

Mục đích sử dụng các thông tin mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi, những thông tin mà Chúng tôi thu thập được khi bạn Truy cập trang Web của Chúng tôi:

Chúng tôi chỉ sử dụng các Dữ liệu cá nhân vì lợi ích hợp pháp của Chúng tôi:

 • Cung cấp, quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình tới khách hàng và khách truy cập trang web, cho phép Chúng tôi thu hút nhiều khách hàng hơn, cải thiện việc bán sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi.
 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho Khách hàng.
 • Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để đề xuất các sản phẩm của Chúng tôi mà Bạn có thể quan tâm, nhân diện sở thích của người dùng và cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng với sản phẩm/dịch vụ của Chúng tôi.
 • Tiếp thị sản phẩm dịch vụ: Sử dụng Dữ liệu cá nhân để tiếp thị và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của Chúng tôi. Hiển thị quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của Chúng tôi dựa trên sở thích/nhu cầu của Người dùng.
 • Liên lạc với người  dùng
 • Nghiên cứu, phân tích nhu cầu, sở thích, xây dựng phân khúc sản phẩm/dịch vụ  để từ đó cải thiện việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ của Chúng tôi.

 1. Chia sẻ Dữ liệu cá nhân 

Các Dữ liệu cá nhân thu thập được Chúng tôi sẽ không chia sẻ cho Bên Thứ ba nào khác. Trừ trường hợp sau:

 • Chúng tôi cũng có thể cần cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các cơ quan thực thi pháp luật để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc lệnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Chúng tôi có thể cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các bên thứ ba để giúp Chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn và để chạy trang web của Chúng tôi. Các bên thứ ba là:
 • Nhà cung cấp dịch vụ khi cần cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi và cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu
 • Nhà cung cấp dịch vụ tổ chức các chiến dịch và các chương trình khuyến mại
 • Các đơn vị truyền thông cho mục đích tiếp thị và nghiên cứu
 • Nhà cung cấp mạng xã hội
 • Trong trường hợp Chúng tôi bán tất cả hoặc một số tài sản hoặc phần vốn góp của Chúng tôi mà Dữ liệu Cá nhân được chuyển cho bên thứ ba, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho bên thứ ba này;
 • Trong một số trường hợp nhằm một mục đích cụ thể (nằm ngoài các Trường hợp được sử dụng/chia sẻ) cần sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn, Chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của bạn thông qua việc liên hệ với Bạn.
 1. Đảm bảo an toàn Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn Dữ liệu Cá nhân của bạn vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập một cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có việc truyền thông tin qua mạng internet có thể an toàn 100% và Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc truy cập trái phép hoặc ngoài ý muốn nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi.

Trang web của Chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát các trang web, plugin hoặc ứng dụng của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về tuyên bố quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo bảo mật quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập và dịch vụ / ứng dụng của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

Bạn có thể chọn chia sẻ thông tin trên Trang web của Chúng tôi thông qua phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như [Facebook, Instagram, LinkedIn và YouTube]. Điều này có nghĩa là thông tin bạn chia sẻ, với tên và sở thích, sẽ được hiển thị cho khách truy cập trang cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ các chính sách bảo mật của các bên truyền thông xã hội vì các chính sách này được áp dụng cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bởi các bên này.

 1. Lựa chọn và quyền của bạn 

Bạn có quyền lựa chọn sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trên Trang web của Chúng tôi.

 1. Cập nhật

Chúng tôi sẽ rà soát lại và cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ được đăng trên trang web của Chúng tôi