#

An toàn là trên hết – Tập huấn phòng cháy chữa cháy tại Sconnect

18-11-2021

🔥Để nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống phòng chống cháy nổ, buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy đã diễn ra tại cơ sở 1 Sconnect vào thứ 7 ngày 30/10 vừa qua.
🔥Thấu hiểu kĩ năng xử lý trong trường hợp xảy ra cháy nổ vô cùng quan trọng, nên dù diễn ra vào ngày nghỉ, các thành viên Sconnect vẫn cố gắng có mặt đầy đủ và tham gia thực hành vô cùng nhiệt tình.
🔥Sconnect mong muốn buổi tập huấn sẽ trang bị cho các thành viên những kĩ năng cần thiết, bình tĩnh giải quyết sự cố để đảm bảo an toàn cho chính mình cũng như đồng nghiệp xung quanh trong bất cứ rủi ro nào.