#

Cải tiến – Hoạt động không thể thiếu tại Sconnect

01-07-2021

🌟Cải tiến là giai đoạn 2 trong 3 bước phát triển năng lực tại Sconnect: Học mẫu - cải tiến - sáng tạo
🌟Đây là hoạt động được khuyến khích mạnh mẽ tại Sconnect, được coi là nền móng cho sự phát triển lâu dài của công ty

☘️Tại Sconnect hình thành Ban cải tiến sáng tạo, nơi tiếp nhận mọi đề xuất cải tiến từ các BU/BP/DA, cũng như cung cấp sự hỗ trợ nếu cần thiết trong quá trình thực hiện cải tiến
☘️Khi hoạt động cải tiến kết thúc hiệu quả, phía đề xuất sẽ nhận được thưởng tiền mặt kèm cúp Cải tiến đến từ Sconnect