#

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

01-05-2023

📌 Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, được xem là ngày mừng thắng lợi đã đạt được, biểu lộ tình đoàn kết với những người lao động các nước.
🌟 Lịch sử của ngày lễ này bắt nguồn từ năm 1886 tại thành phố công nghiệp lớn tại Chicago, Mỹ, khi người lao động đứng lên đấu tranh đòi làm 8 tiếng/ngày. Còn tại Việt Nam, ngày Quốc tế lao động đầu tiên được tổ chức năm 1930, giai cấp công nhân đã biểu tình ngoài đường phố để biểu dương tình đoàn kết cách mạng với công nhân quốc tế, đồng thời đấu tranh trực diện yêu cầu thực dân Pháp phải cải thiện điều kiện làm việc, phải tăng lương và thực hiện luật lao động ngày làm việc 8 giờ.
🎉 Đây cũng là một trong những ngày lễ quan trọng của Việt Nam, cùng với ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước. Người dân lao động sẽ có kỳ nghỉ lễ vào ngày này. Xin chúc tất cả mọi người, đặc biệt là các anh em nhà S sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ!