#

ĐÀO TẠO NỘI BỘ TẠI SCONNECT

22-04-2023

✨ Đào tạo nội bộ là một trong những hoạt động được diễn ra hàng tuần, thể hiện sự PHÁT TRIỂN - 1 trong 5 giá trị cốt lõi của nhà S, đồng thời cũng thể hiện được đặc trưng nhân sự Sconnect: tính kỷ luật, tính mục tiêu, tôn trọng sự phát triển.

📌 Khi tham dự đào tạo, nhân sự nhà S cần đảm bảo nguyên tắc:
👉 Chuẩn bị 3D

  • Đến trước ít nhất 5-10 phút
  • Đọc trước tài liệu
  • Đưa ra câu hỏi
    👉 Tham dự 3V
  • Vui vẻ
  • Vận động
  • Vận dụng
    Hãy cùng nhìn lại một số hình ảnh trong buổi đào tạo nội bộ hôm nay của nhà S nhé!