#

Hoạt động cải tiến tại Sconnect

13-07-2021

🌻 Sconnect luôn thúc đẩy các hoạt động cải tiến như một bước đệm cho sự phát triển của công ty
🌻 Tình hình dịch bệnh đã trong tầm kiểm soát, giám đốc công ty cùng đại diện Ban cải tiến Sconnect đã đích thân tới từng cơ sở, tận tay trao cúp cải tiến và tiền mặt tới các thành viên, chính là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các bạn

🎉 Chúc mừng các cá nhân, tập thể đã hoàn thành 2 cải tiến:
1. Nâng cấp hệ thống Art cho thế giới quan Wolfoo
👥 Tác giả: Đại diện Lê Đăng Khoa và tập thể nhóm Wolfoo 01 và Wolfoo 02

2. Biên kịch - Ý tưởng & kịch bản chi tiết vận dụng yếu tố kinh doanh
👥 Tác giả:
- Nguyễn Thị Bích - Biên kịch Nhóm Wolfoo 02
- BU 2D- Hà Diễm Quỳnh - Biên kịch Nhóm Tiny - BU Stopmotion

💖 Chúc mừng Tập thể nhóm Wolfoo 01 và Wolfoo 02 cũng như hai cá nhân: Nguyễn Thị Bích và Hà Diễm Quỳnh đã hoàn thành cải tiến của mình.
💖 Những ý tưởng và kết quả cải tiến này sẽ là một hoạt động truyền cảm hứng tốt cho toàn thể CBNV trong công ty, hướng tới tinh thần cải tiến sáng tạo và đem lại giá trị thực tế cho nhóm, cho BU và cả công ty!