#

Ra mắt Câu lạc bộ Liên minh sáng tạo nội dung số và Tổng đài tiếp nhận về vi phạm bản quyền

22-12-2022

Sự kiện thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị sản xuất nội dung số, bao gồm báo, tạp chí điện tử, nhà xuất bản sách, phát hành âm nhạc trực tuyến…

Link báo: https://nhandan.vn/ra-mat-cau-lac-bo-lien-minh-sang-tao-noi-dung-so-va-tong-dai-tiep-nhan-ve-vi-pham-ban-quyen-post731016.html?fbclid=IwAR11DNCXBq6iZHLY2qodrmZCAecl3pWQQOeYcyyi1le8mi2cxbZeVSvfeaM