#

[RECAP 01] KEY MOMENT – TIME TO SHINE

18-01-2023

📌Xuất phát từ slogan của Sconnect - "Connect the world" với sứ mệnh "Kết nối tạo giá trị trên toàn thế giới".

  • Hình ảnh "quả cầu" tượng trưng cho sự kết nối.
  • Hình ảnh "ánh sáng" là những giá trị mong muốn mang đến cho cộng đồng.
  • "Quả cầu phát sáng" tượng trưng cho sự tạo ra giá trị cho cộng đồng
    => "Nhiều quả cầu kết hợp phát sáng" mang ý nghĩa kết nối, chung tay góp sức tạo giá trị cho cộng đồng

🌟Quả cầu lớn được đúc kết và nâng đỡ bởi những giá trị cốt lõi: Nhân - Chính - Tôn - Kết - Phát (Nhân sự, Chính trực, Tôn trọng, Kết nối, Phát triển). Năm giá trị này kết hợp với nhau tạo thành bệ đỡ cho những mục tiêu phát triển trong tương lai. Những quả cầu nhỏ phát sáng chính là kết tinh của những niềm tin, sự đoàn kết, những giá trị mà Sconnect luôn mong muốn mang lại cho nhân sự, đối tác, khách hàng và cộng đồng. Khi những quả cầu nhỏ này ở gần nhau, cùng chung một bệ đỡ, giống như những tư tưởng lớn gặp nhau, cùng chung một hệ giá trị, thì sẽ tạo thành một nguồn sáng vô cùng mạnh mẽ để Sconnect Bứt phá vươn xa.

🌟Quả cầu to mang hệ giá trị cốt lõi, sau khi được bổ sung bởi những nguồn sáng, những mục đích, mục tiêu, cùng rất nhiều hy vọng về tương lai thì đã bừng sáng thật mạnh mẽ. Đã đến lúc chúng ta thể hiện sự quyết tâm hơn nữa, "tỏa sáng" hơn nữa. Time To Shine - đã đến lúc để tỏa sáng!