#

[REPCAP] BUỔI HỌP THÀNH LẬP CLB BIÊN KỊCH

19-09-2022

Vào ngày 13.09.2022 vừa qua, tại phòng họp Wolfoo tầng 4 CS6 đã diễn ra buổi họp thành lập CLB biên kịch với thành phần tham dự, bao gồm:

- Giám đốc Học viện Sconnect: Nguyễn Thị Giang

- Trưởng nhóm Đào tạo: Nguyễn Kim Nhung

- Chuyên gia Biên kịch: Phạm Đình Hải

- Toàn thể thành viên CLB Biên kịch, Học viện Sconnect

Được sự chỉ đạo từ Ban Lãnh đạo công ty, Học viện Sconnect phối hợp cùng với các đơn vị sản xuất thành lập Câu lạc bộ chuyên môn với mục đích:

- Kết nối nhân sự chuyên môn đến từ các BU/Bộ phận/Dự án khác nhau nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu suất công việc cho nhân sự

- Hệ thống hóa kiến thức chuyên môn các mảng sản xuất của Sconnect

- Phát huy vai trò của các vị trí chuyên gia, chuyên gia cấp cao của Sconnect

Được sự tin tưởng và bầu chọn của các thành viên CLB, Ban chủ nhiệm bao gồm 2 đồng chí:

- Chủ nhiệm CLB: Trần Như Quỳnh - BU Wolfoo

- Phó Chủ nhiệm CLB: Ngô Minh Thảo - BU Wolfoo

Sau buổi họp thành lập CLB biên kịch, Ban Chủ nhiệm đã phối hợp với Học viện Sconnect xây dựng nội quy CLB. Bên cạnh đó, các thành viên trong CLB phối hợp cùng với Ban Chủ nhiệm chuẩn bị kế hoạch cho những hoạt động trong tháng 9 và các tháng tiếp theo.