3D Doodles

Là dự án sản xuất các video giải trí bằng việc đưa biểu cảm hay chuyển động hoạt hình 3D vào các đồ vật hàng ngày để tạo nội dung giải trí

#

Loại hình

3D Parody

#

Độ tuổi khán giả

13 - 24 tuổi

#

Thành tích

Ghé thăm kênh của chúng tôi