Doodles

Hãy tưởng tượng những vật vô chi trong đời sống xuất hiện sống động với cảm xúc như con người. Doodle ghi lại suy nghĩ thông qua hình ảnh một cách ngẫu hứng, không bị ràng buộc bởi bất kì mục đích và nguyên tắc nào cả. Bản thân Doodle đã hàm chứa sự sáng tạo và giải trí. Đặc trưng và tiêu chí quan trọng nhất với 1 nội dung Doodle là “Sáng tạo”+ “Hài hước”

#

Loại hình

Live-action kèm hoạt hình 2D

#

Độ tuổi khán giả

Trên 15 tuổi

#

Thành tích

2.500.000+ Subscribes

Ghé thăm kênh của chúng tôi