Football Story

Football Story là dự án hợp giữa Sconnect và DP Group để sản xuất và kinh doanh các nội dung giải trí dạng 2D Animation 3 loại hình kịch bản chính xoay quanh chủ đề Bóng đá gồm: Các câu chuyện kể lồng ghép các yếu tố hài hước; Chuyển thể các tình huống ấn tượng/các tình huống hài hước trong các trận cầu nổi tiếng sang dạng 2D Animation và tận dụng các lợi thế bổ sung hiệu ứng, art hóa, hoặc làm quá, làm lố; Các câu chuyện giả tưởng với kịch bản dựa trên các giả thuyết gắn liền với một tình huống thực tế đã diễn ra hoặc các câu chuyện gắn liền với các nhân vật nổi tiếng có thật trong Bóng Đá

#

Loại hình

Hoạt hình Parody bóng đá

#

Độ tuổi khán giả

15 tuổi trở lên

#

Thành tích

Ghé thăm kênh của chúng tôi