Paper Stopmotion

Paper Stopmotion là dạng hoạt hình mới lạ với công nghệ sản xuất stopmotion chất liệu giấy, nội dung xoay quanh các câu chuyện mang tính giáo dục, đề cao giá trị nhân văn của con người, định hướng tính cách cao đẹp cho giới trẻ. Các câu chuyện được kể kèm theo hướng dẫn cắt dán thủ công, sử dụng các tình huống gây cười, diễn tả thú vị, kết hợp âm thanh, hình ảnh độc đáo.

#

Loại hình

Stopmotion kể chuyện kèm cắt dán

#

Độ tuổi khán giả

12 - 18 tuổi

#

Thành tích

Nút bạc Youtube

Ghé thăm kênh của chúng tôi