#

SCONNECT – CẢI TIẾN SÁNG TẠO CÙNG NHỮNG Ý TƯỞNG ĐỘC ĐÁO

20-06-2022

Đối với Sconnect, sự phát triển đóng một vai trò rất quan trọng, vừa là động lực vừa là mục tiêu để tất cả CNBV luôn cố gắng và nỗ lực hết mình đạt được những thành quả xứng đáng.

Và “Cải tiến sáng tạo” là một trong những hoạt động thể hiện rất rõ giá trị cốt lõi “phát triển” ấy. Hoạt động luôn nhận được sự quan tâm nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo của toàn thể CBNV và giúp ích rất nhiều cho hoạt động sản xuất chung của công ty.

Dưới đây là các nội dung Cải tiến và sáng tạo đã đạt giải trong tháng qua:

1️⃣ CẢI TIẾN KHU ART "VẼ NHÂN VẬT TRÊN TOONBOOM"

Tác giả:

- Vũ Nguyễn Thương Thương - Bộ phận KTKD

- Trần Đình Đắc - Bộ phận KTKD

2️⃣ CẢI TIẾN “TÀI LIỆU VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC VỀ IMPRESSION CHO NỘI DUNG"

Tác giả:

- Ngô Thùy Dương - Bộ phận Handmade

- Hỗ trợ: Nguyễn Đắc Tuyên, Lã Anh Tuấn, Lê Thị Huyền Trang - Bộ phận Handmade

3️⃣ CẢI TIẾN "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI DUNG - NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT VÀ TÍNH THẨM MỸ"

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tân - Dự án 3D MineCraft

4️⃣ CẢI TIẾN “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TEMPO CHO BẢN PHỐI THEO THỜI GIAN CHO TRƯỚC"

Tác giả: Ngô Hoàng Huy - Bộ phận Âm nhạc

Xin chúc mừng các tác giả đã dành giải thưởng với đề tài của mình. Chắc chắn rằng, đây sẽ là một hoạt động truyền cảm hứng cho toàn thể CBNV trong công ty, hướng tới tinh thần cải tiến sáng tạo và đem lại giá trị thực tế cho nhóm, cho Bộ phận và cả công ty!