#

[SCONNECT] CHUỖI WORKSHOP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG

24-09-2022

📖Sáng ngày 23.09, Sconnect đã tổ chức buổi Workshop “Phát triển năng lực quản lý cấp trung” tại phòng Wolfoo CS6, mở đầu chuỗi Workshop với chủ đề “Cách để trở thành quản lý cấp trung toàn diện”.

Buổi Workshop đã diễn ra rất thành công với sự tham gia của:

  • Chị Nguyễn Thị Phượng - Giám đốc Ban NSHC
  • Anh Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc BU Woa Media
  • Cùng 20 anh chị quản lý cấp trung Sconnect

📌Với chuỗi Workshop “Phát triển năng lực quản lý cấp trung”, Sconnect muốn giúp các quản lý phát triển một cách toàn diện thông qua việc chia sẻ, cung cấp các kiến thức bổ ích, nhận thức đúng và đưa ra các tình huống thực tiễn rèn luyện kỹ năng quản lý. Không chỉ vậy, còn nâng cao hiệu quả của công tác quản lý điều hành dựa trên nền tảng của sự phát triển được đội ngũ quản lý cấp trung toàn diện.