#

[SCONNECT] DAY 1 – KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT 2022

25-11-2022

Sáng ngày 25/11, CBNV tại các cơ sở của Sconnect đã được lấy máu xét nghiệm. Đây là bước đầu của hoạt động khám sức khỏe tổng quát 2022 nhằm bảo đảm sức khỏe cho tất cả CBNV trong công ty.

Với sự phối hợp của ban NSHC và CBNV theo thông báo về hoạt động từ trước, buổi lấy máu diễn ra suôn sẻ và thành công.