#

Sconnect đồng hành chia sẻ kiến thức quản trị doanh nghiệp

24-02-2021

🍀Hôm nay Sconnect rất vui được mở màn chuỗi hoạt động chia sẻ kiến thức tới các đối tác MMO.

👩 Mở màn là chị Nguyễn Thị Phượng - TBP NSHC chia sẻ cách thức quản trị doanh nghiệp về mảng Hành chính - Nhân sự.
👨 Tiếp theo anh Tạ Mạnh Hoàng chia sẻ về năng lực lãnh đạo từ những trải nghiệm và đúc kết kiến thức cá nhân.Và cuối cùng là những chia sẻ và câu hỏi cực kỳ thú vị của hơn 30 anh/chị quản lý và lãnh đạo 😘