#

SCONNECT THÀNH LẬP CLB DIỄN HOẠT

20-09-2022

Sáng 20.09, Sconnect đã tổ chức buổi họp thành lập CLB diễn hoạt tại phòng họp Wolfoo tầng 4 CS6. Buổi thành lập có sự tham dự của:

  • Trưởng nhóm Đào tạo: Nguyễn Kim Nhung
  • Toàn thể thành viên CLB diễn hoạt, Học viện Sconnect

Được sự chỉ đạo từ Ban Lãnh đạo công ty, Học viện Sconnect phối hợp cùng với các đơn vị sản xuất thành lập Câu lạc bộ chuyên môn với mục đích:

  • Kết nối nhân sự chuyên môn đến từ các BU/Bộ phận/Dự án khác nhau nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu suất công việc cho nhân sự
  • Hệ thống hóa kiến thức chuyên môn các mảng sản xuất của Sconnect
  • Phát huy vai trò của các vị trí chuyên gia, chuyên gia cấp cao của Sconnect

Được sự tin tưởng và bầu chọn của các thành viên CLB, Ban chủ nhiệm bao gồm 2 đồng chí:

  • Chủ nhiệm CLB: Đinh Sỹ Hiếu - BU Wolfoo
  • Phó Chủ nhiệm CLB: Trịnh Tiến Đạt - DA Bearee

Sau buổi họp thành lập CLB diễn hoạt, Ban Chủ nhiệm phối hợp với Học viện Sconnect xây dựng nội quy CLB. Bên cạnh đó, các thành viên trong CLB phối hợp cùng với Ban Chủ nhiệm chuẩn bị kế hoạch cho những hoạt động trong thời gian tới.