#

[SCONNECT] THÀNH LẬP CLB CHUYÊN MÔN QUẢN TRỊ KÊNH

04-11-2022

Với sự chỉ đạo từ Ban Lãnh đạo công ty, Học viện Sconnect phối hợp cùng với các đơn vị sản xuất thành lập Câu lạc bộ chuyên môn với mục đích:

 • Kết nối nhân sự chuyên môn đến từ các BU/Bộ phận/Dự án khác nhau nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu suất công việc cho nhân sự
 • Hệ thống hóa kiến thức chuyên môn các mảng sản xuất của Sconnect
 • Phát huy vai trò của các vị trí chuyên gia, chuyên gia cấp cao của Sconnect
  Vì vậy Sconnect đã tổ chức buổi họp thành lập CLB chuyên môn quản trị kênh tại phòng Wolfoo tầng 4 CS6. Buổi thành lập có sự tham dự của:
 • Đại diện Ban Trợ lý: Tôn Nguyễn Quỳnh Anh
 • Trưởng nhóm Đào tạo: Nguyễn Kim Nhung
 • Toàn thể thành viên CLB Quản trị kênh, Học viện Sconnect
  Được sự tin tưởng và bầu chọn của các thành viên CLB, Ban chủ nhiệm bao gồm 2 đồng chí:
 • Chủ nhiệm CLB: Lã Anh Tuấn - BP. Handmade
 • Phó Chủ nhiệm CLB: Lê Thị Huyền Trang - BP. Handmade
  Sau buổi họp thành lập CLB chuyên môn quản trị kênh, Ban Chủ nhiệm phối hợp với Học viện Sconnect xây dựng nội quy CLB. Bên cạnh đó, các thành viên trong CLB phối hợp cùng với Ban Chủ nhiệm chuẩn bị kế hoạch cho những hoạt động trong thời gian tới.