#

[SCONNECT] TRAO THƯỞNG CẢI TIẾN SÁNG TẠO

18-01-2023

“Cải tiến sáng tạo” là một trong những hoạt động luôn nhận được sự quan tâm của CBNV nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể. Đặc biệt, hoạt động này giúp ích rất nhiều cho việc sản xuất kinh doanh và giúp Sconnect ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa!

👉Dưới đây là các nội dung Cải tiến và sáng tạo đã đạt giải trong tháng qua.
I. Cải tiến Livestream Youtube trên thiết bị di động (hệ điều hành iOS và Android)
Tác giả: Lê Thị Ngọc Diệp - BP Parody
II. Giải pháp lưu trữ 8 tỷ GB ổ đĩa cục bộ trên máy tính với phần mềm Raidrive
Tác giả: Đinh Quang Huy - BU Stopmotion
III. Cải tiến Áp dụng 12 yếu tố Kids vào nội dung của Wolfoo và Bearee
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo , Nguyễn Quang Huy - Phòng QLCL
IV. Cải tiến bộ công cụ mở rộng cần thiết cho diễn hoạt phần mềm Moho
Tác giả: Giàng A Phong - BU Wolfoo
V. Ứng dụng "Tự đánh giá nội dung- Self Certification" vào sản xuất và đăng tải nội dung
Tác giả: Trần Diệu Linh, Trần Lê Hải, Phan Thị Khánh Huyền, Đặng Thu Thuỷ - BU WOA
VI. Cải tiến xây dựng kho thumb mẫu Miniature
Tác giả: Đỗ Minh Ngọc, Lục Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thảo My - DA TasteMe
VII. Xây dựng Tài liệu về nguyên lý thị giác và ứng dụng trong thiết kế thumbnail nội dung doll craft
Tác giả: Vũ Diệu Ly - BP Handmade
VIII. Cải tiến sử dụng bàn trượt và nhôm định hình làm Slider Camera
Tác giả: Đỗ Bá Sơn - BU Stopmotion
IX. Xây dựng kho Items + Background Toca Story
Tác giả: Nguyễn Bình Nhi, Trần Thị Diệu Linh - BP KTKD
X. Tạo kho background, bối cảnh sử dụng cho thumbnail
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Lê Trung, Nguyễn Ngọc Hà, Ngô Thị Thu Trang - BU Stopmotion
XI. Cải tiến CPM và yếu tố tác động
Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc - BU Stopmotion

🥰 Xin chúc mừng các tác giả đã dành giải thưởng với đề tài của mình. Chắc chắn rằng, đây sẽ là một hoạt động truyền cảm hứng cho toàn thể CBNV trong công ty, hướng tới tinh thần cải tiến sáng tạo và đem lại giá trị thực tế cho nhóm, cho Bộ phận và cả công ty!