#

SCONNECT TRAO THƯỞNG CẢI TIẾN SÁNG TẠO

21-02-2023

“Cải tiến sáng tạo” là một trong những hoạt động luôn nhận được sự quan tâm của CBNV nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể. Đặc biệt, hoạt động này giúp ích rất nhiều cho việc sản xuất kinh doanh và giúp Sconnect ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa!

Dưới đây là các nội dung Cải tiến và sáng tạo đã đạt giải trong tháng qua.

I- Cải tiến Ứng dụng phần mềm CRM vào quản lý data học viên
Tác giả: Ngô Thị Nguyệt, Trịnh Thị Minh Huyền, Trần Anh Tấn, Đinh Thị Thu Hương - Học viện SA

II- Trao thưởng: Chuyển cảnh thú vị và gia tăng yếu tố băng tuyết vào chuyển cảnh
Tác giả: Nguyễn Như Phương (P.QC), Trịnh Tiến Đạt (Dự án Bearee) - Phòng Quản Lý Chất Lượng

III- Cải tiến cách thức gia tăng độ thú vị của nội dung trong diễn hoạt
Tác giả: Phạm Hồng Việt Nga, Giàng A Phong - BU Wolfoo

IV- Cải tiến rigging nhân vật Lucy
Tác giả: Lê Duy Khang - BU Wolfoo

V- Trao thưởng: Cải tiến Sử dụng Preset trong mixing Wolfoo Music và Wolfoo 3D
Tác giả: Ngô Hoàng Huy - BP Âm nhạc

Xin chúc mừng các tác giả đã dành giải thưởng với đề tài của mình. Chắc chắn rằng, đây sẽ là một hoạt động truyền cảm hứng cho toàn thể CBNV trong công ty, hướng tới tinh thần cải tiến sáng tạo và đem lại giá trị thực tế cho nhóm, cho Bộ phận và cả công ty!