#

SCONNECT TRAO THƯỞNG CẢI TIẾN SÁNG TẠO

15-03-2023

“Cải tiến sáng tạo” là một trong những hoạt động luôn nhận được sự quan tâm của CBNV nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể. Đặc biệt, hoạt động này giúp ích rất nhiều cho việc sản xuất kinh doanh và giúp Sconnect ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa!
👉Dưới đây là các nội dung Cải tiến và sáng tạo đã đạt giải trong tháng qua.
Tác giả: Nguyễn Đặng Khánh Hòa, Bùi Bích Phương - BP WF short - BU Wolfoo
II- Trao thưởng: Cải tiến cách vẽ đầu các góc trong thiết kế nhân vật và ứng dụng trong nội dung Paper Doll
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trang - BP Handmade
III- Trao thưởng: Cải tiến kỹ thuật loop footage dành cho Relaxing Music Video
Tác giả: Nguyễn Huy Minh - BP Âm Nhạc
IV- Trao thưởng: Cải tiến áp dụng Dominant Color để tạo cảm xúc cho phim
Tác giả: Trịnh Zy San, Trương Ngọc Linh - Nhóm WFS - BU Wolfoo
V- Trao thưởng: Cải tiến áp dụng Light, Shadow và Shade cho nhân vật trong phim bằng phần mềm Moho
Tác giả: Lê Chí Nguyên - Nhóm WFS - BU Wolfoo
🥰 Xin chúc mừng các tác giả đã dành giải thưởng với đề tài của mình. Chắc chắn rằng, đây sẽ là một hoạt động truyền cảm hứng cho toàn thể CBNV trong công ty, hướng tới tinh thần cải tiến sáng tạo và đem lại giá trị thực tế cho nhóm, cho Bộ phận và cả công ty!