#

[SCONNECT] TRAO THƯỞNG CẢI TIẾN SÁNG TẠO

18-11-2022

“Cải tiến sáng tạo” là một trong những hoạt động luôn nhận được sự quan tâm của CBNV nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể. Đặc biệt, hoạt động này giúp ích rất nhiều cho việc sản xuất kinh doanh và giúp Sconnect ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa!

👉Dưới đây là các nội dung Cải tiến và sáng tạo đã đạt giải trong tháng qua.

I- Trao thưởng: Cải tiến cách đánh giá tăng tỷ lệ chia sẻ doanh thu định kỳ cho đối tác
Tác giả: Nghiêm Bảo Ngọc, Trần Diệu Linh - BU WOA Media

II- Trao thưởng: Sử dụng định dạng ảnh RAW và vận dụng trong sản xuất
Tác giả: Phạm Duy Anh - BU Stopmotion

III- Trao thưởng: Tài liệu quy trình và phương pháp sản xuất bối cảnh
Tác giả: Nguyễn Viết Linh - BU Stopmotion

IV- Trao thưởng: Ứng dụng Nilon vào sản xuất bối cảnh
Tác giả: Nguyễn Viết Linh - BU Stopmotion

V- Trao thưởng: Cải tiến Concept Art: Sử dụng bối cảnh 3D - VR Phòng diễn hoạt ảo
Tác giả: Nguyễn Đăng Anh - BU Stopmotion

VI- Trao thưởng: Cải tiến kho dubbing nhân vật TGQ ứng dụng vào CNSX Lego Stopmotion
Tác giả: Đinh Quang Huy - BU Stopmotion

VII- Trao thưởng: Gia tăng yếu tố lặp lại trong bài hát Kids song
Tác giả: Nguyễn Thị Bích, Phạm Thị Thảo Vân - BU Wolfoo

VIII- Trao thưởng: Cải tiến bộ nhân vật barbie mới nâng cao chất lượng và hiệu suất art
Tác giả: Vũ Diệu Ly, Vũ Nguyễn Thủy Tiên, Đậu Thị Hường, Đỗ Thanh Hà, Nguyễn Thị Như Quỳnh

IX. Trao thưởng: Cải tiến kho âm thanh cảm xúc nhân vật annie và các nhân vật phụ
Tác giả: Ngô Minh Quang, Trần Thị Quỳnh - BP Handmade

X. Trao thưởng: Cải tiến KBCT nhóm Creepy
Tác giả: Phương Thúy Sinh, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Vũ Nguyễn Thương Thương, Vũ Quang Huy, Nguyễn Quang Huy - BP KTKD

XI- Trao thưởng: Chuyển động camera, chuyển cảnh ứng dụng vào sản xuất
Tác giả: Vũ Quang Huy - BP KTKD

🥰 Xin chúc mừng các tác giả đã dành giải thưởng với đề tài của mình. Chắc chắn rằng, đây sẽ là một hoạt động truyền cảm hứng cho toàn thể CBNV trong công ty, hướng tới tinh thần cải tiến sáng tạo và đem lại giá trị thực tế cho nhóm, cho Bộ phận và cả công ty!