#

SỰ KIỆN E-COMMERCE VÀ TRANH CHẤP BẢN QUYỀN – GIẢI PHÁP PHÁP LÝ HIỆU QUẢ TỪ CHUYÊN GIA

26-04-2023

📌 Ngày 24/04 vừa qua, Tổng giám đốc Tạ Mạnh Hoàng của Sconnect đã tham gia chia sẻ tại sự kiện E-commerce và tranh chấp bản quyền - Giải pháp pháp lý hiệu quả từ chuyên gia. Sự kiện được tổ chức bởi PGPrints, một bộ phận trực thuộc PGCom Group.

🌟 Trong sự kiện, anh Hoàng đã có những chia sẻ hữu ích về “Tình trạng lạm dụng bản quyền - cách phòng tránh cho doanh nghiệp”, đưa ra những lời khuyên cho doanh nghiệp để có thể tự bảo vệ thương hiệu của mình.
👉 Cùng xem lại một vài hình ảnh trong sự kiện vừa qua