#

Sự lựa chọn đôi khi quan trọng hơn sự nỗ lực

07-04-2021

🔥...Là một trong những nội dung của buổi đào tạo Tầm nhìn sứ mệnh tại SConnect.
🔥Từ những thành viên đầu tiên cho đến khi SConnect đã mở rộng đến 4 cơ sở, thế hệ nhân viên mới nào cũng đều được tham gia buổi đào tạo Tầm nhìn sứ mệnh do chính giám đốc công ty – anh Tạ Mạnh Hoàng trực tiếp truyền đạt.

🎯Các nội dung đào tạo:
👉Sứ mệnh:
Kết nối tạo giá trị trên toàn thế giới.
👉Tầm nhìn: Doanh nghiệp tiến bộ, tích cực, hiệu quả nhưng có thể nhân bản chuyển giao được
👉Giá trị cốt lõi: Nhân sự là yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp. Phát triển doanh nghiệp trước hết phải tập trung phát triển năng lực nhân sự.