#

TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA “TRAIN THE TRAINER” QUÝ I NĂM 2023

04-03-2023

Chương trình " Train the trainer" - là một hoạt động nhằm đào tạo, phát triển các nhân tố tiềm năng trở thành giảng viên nội bộ của Sconnect.

Trong Quý 1 năm 2023 vừa qua, phòng LnD đã tổ chức thành công khóa đào tạo "Train the trainer" và thu hút gần 20 cán bộ quản lý tham gia. Khóa đào tạo đã diễn ra vô cùng sôi nổi trong 02 ngày học tập và 04 ngày thao giảng.

Thông qua chương trình, các anh chị học viên không chỉ được trang bị những kiến thức nền tảng mà còn được phát triển những kỹ năng cần thiết trong việc thiết kế bài giảng và dẫn giảng.

Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các anh chị đã có những thành tích xuất sắc và chính thức trở thành giảng viên nội bộ tại nhà Sconnect. Với đội ngũ giảng viên ngày càng chất lượng và lớn mạnh như vậy, phòng LnD tin rằng văn hóa học tập tại Sconnect trong thời gian tới sẽ ngày càng được lan tỏa và phát triển.