#

TRAO THƯỞNG CẢI TIẾN – SÁNG TẠO TẠI SCONNECT

22-04-2023

📌 “Cải tiến sáng tạo” là một trong những hoạt động luôn nhận được sự quan tâm của CBNV nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể. Đặc biệt, hoạt động này giúp ích rất nhiều cho việc sản xuất kinh doanh và giúp Sconnect ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa!

👉 Dưới đây là các nội dung Cải tiến và sáng tạo đã đạt giải trong tháng qua:
I - Trao thưởng: Cải tiến kho hành động cơ bản của nhân vật Annie và nhân vật phụ
Tác giả:Phạm Lê Hoài Thu, Trịnh Hà Vân, Nguyễn Hà Ngọc Phương - BP Handmade
II - Trao thưởng: Xây dựng tài liệu chỉnh màu Lumetri color trong Premiere
Tác giả: - Nguyễn Văn Long, Trần Thị Quỳnh - BP Handmade
III - Trao thưởng: Tài liệu hướng dẫn áp dụng Chat GPT cho SEO Youtube
Tác giả: Phạm Tuấn Việt, Nguyễn Công Đăng Khoa - BP Parody
IV - Trao thưởng: Kho hành động mẫu
Tác giả: Phạm Thị Dung , Đỗ Bá Sơn - Nhóm Tiny Series - BU Stopmotion
V - Trao thưởng: Tối ưu hoạt động lập kế hoạch content cho các kênh Social của brand
Tác giả: Trần Thị Hồng - Phòng MKT
VI - Trao thưởng: Tạo kho âm nhân vật Phụ, Đồng bộ âm nhân vật trong Sản phẩm Short
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Vũ Hữu Đạt, Lê Thị Hoài, Nguyễn Thùy Linh, Hoàng Tiến Đức - BU Wolfoo
VII - Trao thưởng: Cải tiến áp dụng Value Grouping để tăng hiệu quả hình ảnh cho phim
Tác giả: Trịnh Zy San - BU Wolfoo

🎉 Xin chúc mừng các tác giả đã dành giải thưởng với đề tài của mình. Chắc chắn rằng, đây sẽ là một hoạt động truyền cảm hứng cho toàn thể CBNV trong công ty, hướng tới tinh thần cải tiến sáng tạo và đem lại giá trị thực tế cho nhóm, cho Bộ phận và cả công ty!