#

Trở thành quản lý tại Sconnect – Cơ hội hay thách thức?

06-07-2021

☘️Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội về cơ bản trong tầm kiểm soát, 1 số hoạt động chung tại Sconnect đã được kích hoạt trở lại, nổi bật là hoạt động bổ nhiệm

🌟Đối với Sconnect, sự phát triển của doanh nghiệp đi song hành với sự phát triển của nhân sự
🌟Khi 1 thành viên đã sẵn sàng về tinh thần và năng lực, Sconnect hoàn toàn tạo điều kiện để các bạn phát triển bản thân trên các cương vị cao hơn để phát triển bản thân.

🔥Chúc mừng các tân quản lý của Sconnect!
🔥Trở thành 1 quản lý, đồng nghĩa với việc chịu nhiều trách nhiệm hơn và cũng sẽ đối mặt không ít khó khăn trong thời gian tới, nhưng đây cũng là cơ hội tuyệt vời để phát triển bản thân 1 cách mạnh mẽ
🔥Chúc các bạn trong thời gian tới sẽ là những người quản lý sáng suốt, cống hiến hết mình vào sự phát triển vượt trội của Sconnect trong tương lai