#

VDCA TECH TOUR 2023: KHÁM PHÁ SCONNECT – STUDIO SẢN XUẤT PHIM HOẠT HÌNH LỚN NHẤT VIỆT NAM

28-02-2023

Vừa qua (24/02), Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phối hợp cùng Sconnect Vietnam đã tổ chức chương trình VDCA Tech Tour 2023 tại hệ thống các văn phòng làm việc của Sconnect, khu vực Hà Nội.

Sự kiện VDCA Tech Tour bao gồm các chương trình:

  • Tham quan các đơn vị sản xuất của Sconnect
  • Talkshow về mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển sản phẩm của Sconnect
  • Kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực

Sự kiện có sự góp mặt của ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch hội truyền thông số Việt Nam (VDCA), các thành viên trong đội ngũ Ban lãnh đạo Sconnect Vietnam cùng hơn 30 người đứng đầu các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ truyền thông, nội dung số.

Tại sự kiện, Ông Nguyễn Minh Hồng đã đánh giá rất cao những bước phát triển vượt trội của Sconnect và nhấn mạnh rằng công ty đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nội dung số.

Buổi Tech Tour đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước, cùng nhau thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam phát triển toàn cầu.Thông tin thêm: Năm 2023, Sconnect định hướng mở rộng thêm một số sản phẩm dịch vụ nhằm hỗ trợ tối đa và toàn diện hơn trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

[ENGLISH CAPTION BELOW]

Recently (February 24), Vietnam Digital Communications Association (VDCA) in collaboration with Sconnect Vietnam organized the VDCA Tech Tour 2023 program at Sconnect's office system, Hanoi area.

The VDCA Tech Tour event includes the following programs:

  • Visiting Sconnect's production units
  • Talkshow about Sconnect's innovative business model and product development orientation
  • Connecting and exchanging experiences between businesses in the same field

The event had the presence of Mr. Nguyen Minh Hong - Chairman of Vietnam Digital Media Association (VDCA), members of Sconnect Vietnam's leadership team and more than 30 heads of technology businesses. media, digital content.

At the event, Mr. Nguyen Minh Hong highly appreciated the outstanding developments of Sconnect and emphasized that the company is playing an important role in promoting the development of the digital content industry.

The Tech Tour has opened up many opportunities for cooperation between domestic enterprises, jointly promoting Vietnam's digital content industry to develop globally.

More information: In 2023, Sconnect intends to expand a number of products and services to provide maximum and more comprehensive support in the field of content creation on digital platforms.