#

WORKSHOP “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG”

10-12-2022

Với chuỗi Workshop “Phát triển năng lực quản lý cấp trung”, Sconnect muốn giúp các quản lý phát triển một cách toàn diện thông qua việc chia sẻ, cung cấp các kiến thức bổ ích, nhận thức đúng và đưa ra các tình huống thực tiễn rèn luyện kỹ năng quản lý. Không chỉ vậy, còn nâng cao hiệu quả của công tác quản lý điều hành dựa trên nền tảng của sự phát triển được đội ngũ quản lý cấp trung toàn diện.