• #

  26-03-2024

 • #

  Cộng tác viên

  #

  Làm việc từ xa

 • #

  800,000 - 1,000,000 VNĐ/phút diễn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện diễn hoạt nội dung phim theo Kịch bản Storyboard và Animatic.
 • Đảm bảo nhịp phim phù hợp với cảm xúc cảnh phim.
 • Đảm bảo chất lượng diễn theo tiêu chuẩn diễn hoạt của sản phẩm: https://www.youtube.com/@MaxsPuppyDogOfficial/videos

YÊU CẦU

 • Có khả năng diễn hoạt 2D Frame by Frame kết hợp Rigging trên phần mềm Toonboom Harmony (nếu chưa có kinh nghiệm Rig sẽ được training nếu có sự phù hợp).
 • Có kinh nghiệm >= 1 năm và đã từng làm việc trong môi trường phối hợp nhiều khâu.
 • Nắm vững các nguyên lý diễn hoạt và có khả năng tư duy trong hình ảnh.
 • Có khả năng sáng tạo các yếu tố thu hút cho nội dung.
 • Có kỹ năng giao tiếp, tiếp nhận, bàn giao công việc, có trách nhiệm và đảm bảo đúng deadline.

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

 • Ghi nhận chế độ theo năng suất sản xuất.
 • Mức lương: 800,000 – 1,000,000 VNĐ/phút diễn được nghiệm thu (tùy thuộc vào chất lượng diễn hoạt của ứng viên) (Thời lượng 1 tập phim: dao động 2p30s – 2p40s).
 • Thanh toán lương với các sản phẩm đã được nghiệm thu trong tháng n vào ngày 10 tháng n+1.
Ứng tuyển

Từ khóa